EXECUTIVE MEMBERS

1. Mr. Samiran Hazarika
President

avatar-2092113_640

2. Ms. Priyam Hazarika
Secretary

3. Mr. Dipankar Chutia
Treasurer

avatar-2092113_640

4. Mrs. Bijoylakshmi Hazarika
Executive Member

avatar-2092113_640

5.Mr. Ayush Singh
Executive member

avatar-2092113_640

5.Mr. Ayush Singh
Executive member

avatar-2092113_640

6. Mrs. Pallavi Suresh
Executive Member

7. Mrs. Anima Devi
Executive Member

8. Mr. Raman Kumar
Executive Member

9. Mr. Saurav Jyoti Borah
Executive Member

10.Mr. Gokul Chandra Baruah
Executive Member

11. Mr. Pranjal Savapandit
Executive Member

avatar-2092113_640

12. Mrs. Banashree Boruah
Executive Member

13. Mrs. Rekha Das
Executive Member

14. Ms. Jita Hazarika
Executive Member

15. Mr. Rupjyoti Das
Executive Member

avatar-2092113_640

16. Ms. Manosha Kynter
Executive Member

avatar-2092113_640

17. Mrs. Biknet Langpen
Executive Member

18. Mr. Dlarson Byrsaw
Executive Member

CHEIF ADVISORS

Mr. Prasanta Dutta, Teacher
Social Entrepreneur

Mr. Hariprashanna Hazarika
Social Entrepreneur

Mr. Bhaskarjyoti Hazarika
Social Entrepreneur

Dr. Chiranjeev Gohain
ONGC

avatar-2092113_640

Mr. Bhola Kakoti
Social Worker